Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53262

Sist oppdatert: 2012-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 S (2011-2012), Innst. 388 S (2011-2012)

Beskrivelse: Et forsvar for vår tid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2623 14. jun 2012 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av V. Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)
2630 14. jun 2012 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av A, Sp og SV Ja 55% (56/101) 45% (45/101) 40% (68/169)
2627 14. jun 2012 Innstillingens tilråding: Romertall IV Ja 78% (80/102) 22% (22/102) 40% (67/169)
2629 14. jun 2012 Forslag nr. 6 på vegne av H og KrF. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
2626 14. jun 2012 Innstillingens tilråding: romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2628 14. jun 2012 Innstillingens tilråding: Romertall III Ja 76% (78/102) 24% (24/102) 40% (67/169)
2631 14. jun 2012 Innstillingens tilråding: romertallene VI, VII og VIII Nei 45% (46/102) 55% (56/102) 40% (67/169)
2625 14. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall V og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Ja 55% (57/103) 45% (46/103) 39% (66/169)
2624 14. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall V og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Nei 45% (46/103) 55% (57/103) 39% (66/169)