Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53204

Sist oppdatert: 2012-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 243 S (2011-2012)

Beskrivelse: Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2305 24. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)