Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53133

Sist oppdatert: 2012-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 68 L (2011-2012), Innst. 285 L (2011-2012), Lovvedtak 57 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i klimakvoteloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2269 15. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)
2270 15. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
2271 15. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)