Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53132

Sist oppdatert: 2012-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 S (2011-2012), Innst. 325 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2454 7. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 84% (86/102) 16% (16/102) 40% (67/169)