Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53122

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:77 S (2011-2012), Innst. 281 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2352 29. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)
2354 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H og V Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
2353 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H og V Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)