Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53121

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:76 S (2011-2012), Innst. 280 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om fjerning av formuesskatten på formue som ikke er arbeidende kapital

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2349 29. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 23% (23/100) 77% (77/100) 41% (69/169)
2351 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H og V Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
2350 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H og V Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)