Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53104

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:73 S (2011-2012), Innst. 282 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Arne Sortevik, Ketil Solvik-Olsen og Jørund Rytman om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2343 29. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
2345 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H, KrF og V Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
2344 29. mai 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra H, KrF og V Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)