Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53061

Sist oppdatert: 2012-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:11 (2011-2012), Innst. 295 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2355 30. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)