Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53054

Sist oppdatert: 2013-01-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 47 S (2012-2013)

Beskrivelse: Departementenes tilskuddsforvaltning

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3224 10. jan 2013 romertallene I og II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)