Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 53047

Sist oppdatert: 2012-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2011-2012), Innst. 287 S (2011-2012)

Beskrivelse: Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2264 15. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 40% (39/97) 60% (58/97) 43% (72/169)
2265 15. mai 2012 Innstillingens tilråding, Romertall II. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
2266 15. mai 2012 Innstillingens tilråding, Romertall I. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)