Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52908

Sist oppdatert: 2012-03-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 65 L (2011-2012), Innst. 219 L (2011-2012), Lovvedtak 49 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2141 26. mar 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 25% (30/120) 75% (90/120) 29% (49/169)
2142 26. mar 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 49% (59/120) 51% (61/120) 29% (49/169)
2143 26. mar 2012 Romertall I - III Ja 100% (120/120) 0% (0/120) 29% (49/169)
2144 26. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (120/120) 0% (0/120) 29% (49/169)