Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52907

Sist oppdatert: 2012-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 62 S (2011-2012), Innst. 238 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2216 7. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)