Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52905

Sist oppdatert: 2012-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 S (2011-2012), Innst. 283 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2378 31. mai 2012 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)