Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52838

Sist oppdatert: 2012-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 377 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2639 14. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)