Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52833

Sist oppdatert: 2012-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 S (2011-2012), Innst. 273 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av 21. oktober 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2273 15. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)