Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52829

Sist oppdatert: 2012-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:57 S (2011-2012), Innst. 217 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Torkil Åmland, Peter N. Myhre, Christian Tybring-Gjedde, Morten Høglund og Hans Frode Kielland Asmyhr om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2168 29. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP Ja 75% (70/93) 25% (23/93) 45% (76/169)
2167 29. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP Nei 25% (23/93) 75% (70/93) 45% (76/169)