Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52754

Sist oppdatert: 2012-06-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2011-2012), Innst. 390 S (2011-2012)

Beskrivelse: Norsk klimapolitikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2495 12. jun 2012 Forslag nr. 1 - 5 og 7 - 30 på vegne av FrP. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)
2496 12. jun 2012 romertallene I, II, III, VIII, X, XI, XII og XIII. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
2497 12. jun 2012 romertallene IV, V, VI, VII, IX og XIV. Ja 76% (78/103) 24% (25/103) 39% (66/169)