Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52745

Sist oppdatert: 2012-02-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 165 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2004 9. feb 2012 romertallene I og II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)