Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52729

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 29 (2011-2012), Innst. 426 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samfunnssikkerhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3971 13. jun 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP og H. Nei 46% (43/94) 54% (51/94) 44% (75/169)
3972 13. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)