Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52721

Sist oppdatert: 2012-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 L (2011-2012), Innst. 197 L (2011-2012), Lovvedtak 44 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2077 19. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 45% (75/167)
2078 19. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 45% (75/167)