Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52719

Sist oppdatert: 2012-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 87 L (2011-2012), Innst. 322 L (2011-2012), Lovvedtak 63 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2389 4. jun 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (138/138) 0% (0/138) 18% (31/169)
2390 4. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (138/138) 0% (0/138) 18% (31/169)