Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52718

Sist oppdatert: 2012-12-03 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2011-2012), Innst. 92 S (2012-2013)

Beskrivelse: Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2915 4. des 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)