Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52711

Sist oppdatert: 2012-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 99 L (2011-2012), Innst. 351 L (2011-2012), Lovvedtak 72 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2466 7. jun 2012 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 7% (7/104) 93% (97/104) 38% (65/169)
2468 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP, H og KrF Ja 55% (57/104) 45% (47/104) 38% (65/169)
2467 7. jun 2012 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP, H og KrF Nei 45% (47/104) 55% (57/104) 38% (65/169)
2469 7. jun 2012 Innstillingens tilråding Resten av romertall I, samt romertall II - V Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2470 7. jun 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)