Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52710

Sist oppdatert: 2012-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 2 (2011-2012), Innst. 375 S (2011-2012)

Beskrivelse: Revidert nasjonalbudsjett 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2668 15. jun 2012 Forslag nr. 45 og 46 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
2674 15. jun 2012 Forslag nr. 10 - 13 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (28/101) 72% (73/101) 40% (68/169)
2679 15. jun 2012 romertallene I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2673 15. jun 2012 Forslag nr. 14 - 16 på vegne av FrP og V. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
2675 15. jun 2012 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 29% (29/101) 71% (72/101) 40% (68/169)
2670 15. jun 2012 Forslag nr. 37 og 38 på vegne av H og V. Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
2672 15. jun 2012 Forslag nr. 17 - 34 på vegne av FrP. Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)
2678 15. jun 2012 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
2669 15. jun 2012 Forslag nr. 39 - 44 på vegne av H. Nei 17% (17/100) 83% (83/100) 41% (69/169)
2667 15. jun 2012 Forslag nr. 47 - 49 på vegne av KrF. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
2676 15. jun 2012 Forslag nr. 7 på vegne av FrP og H. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
2666 15. jun 2012 Forslag nr. 50 - 66 på vegne av V. Nei 2% (2/101) 98% (99/101) 40% (68/169)
2671 15. jun 2012 Forslag nr. 35 og 36 på vegne av H og KrF. Nei 26% (26/101) 74% (75/101) 40% (68/169)
2677 15. jun 2012 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av FrP, H og V. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)