Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52706

Sist oppdatert: 2012-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2011-2012), Innst. 353 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2556 12. jun 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)