Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52680

Sist oppdatert: 2012-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 L (2011-2012), Innst. 42 L (2012-2013), Lovvedtak 5 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i statsborgerloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2763 15. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
2764 15. nov 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
2792 20. nov 2012 Lovvedtak 5 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)