Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52677

Sist oppdatert: 2012-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 20 (2011-2012), Innst. 34 S (2012-2013)

Beskrivelse: EØS-midlene. Solidaritet og samarbeid i Europa

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2762 15. nov 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)