Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52676

Sist oppdatert: 2013-03-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 19 (2011-2012), Innst. 32 S (2012-2013)

Beskrivelse: Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3342 7. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)