Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52675

Sist oppdatert: 2012-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 11 (2011-2012), Innst. 300 S (2011-2012)

Beskrivelse: Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2339 29. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)