Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52670

Sist oppdatert: 2013-03-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 S (2011-2012), Innst. 203 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3389 19. mar 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (44/94) 53% (50/94) 44% (75/169)
3390 19. mar 2013 Innstillingens tilråding. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)