Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52624

Sist oppdatert: 2012-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 S (2011-2012), Innst. 393 S (2011-2012)

Beskrivelse: Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2663 14. jun 2012 Innstillingens tilråding: romertallene I og II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)