Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52589

Sist oppdatert: 2012-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 58 L (2011-2012), Innst. 230 L (2011-2012), Lovvedtak 60 (2011-2012), Lovanmerkning 1 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2361 31. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2362 31. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
2530 12. jun 2012 Forslag nr.1 på vegne av kommunal- og forvaltningskomiteen. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
2700 15. jun 2012 Lovanmerkning 1 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)