Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52545

Sist oppdatert: 2012-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 57 L (2011-2012), Innst. 248 L (2011-2012), Lovvedtak 50 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2326 3. mai 2012 lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
2327 3. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)