Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52462

Sist oppdatert: 2012-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:2 (2011-2012), Innst. 255 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2306 24. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)