Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52378

Sist oppdatert: 2013-03-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 16 (2011-2012), Innst. 169 S (2012-2013)

Beskrivelse: Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3343 18. mar 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)