Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52347

Sist oppdatert: 2012-02-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2011-2012), Innst. 189 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 14. desember 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2051 1. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)