Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52344

Sist oppdatert: 2012-02-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 S (2011-2012), Innst. 192 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2049 1. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)