Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52238

Sist oppdatert: 2012-03-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 S (2011-2012), Innst. 220 S (2011-2012)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2149 27. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)