Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52235

Sist oppdatert: 2012-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 47 L (2011-2012), Innst. 175 L (2011-2012), Lovvedtak 48 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i personopplysningsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2130 22. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
2129 22. mar 2012 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
2131 22. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)