Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52152

Sist oppdatert: 2012-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2011-2012), Innst. 260 S (2011-2012)

Beskrivelse: Kultur, inkludering og deltaking

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2297 22. mai 2012 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Venstre Nei 46% (50/109) 54% (59/109) 36% (60/169)
2298 22. mai 2012 Forslag nr. 2 på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 25% (27/110) 75% (83/110) 35% (59/169)
2299 22. mai 2012 Forslag nr. 1 på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti Nei 46% (51/110) 54% (59/110) 35% (59/169)
2300 22. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)