Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52151

Sist oppdatert: 2012-03-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 46 L (2011-2012), Innst. 176 L (2011-2012), Lovvedtak 47 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2124 22. mar 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H. Nei 40% (39/98) 60% (59/98) 42% (71/169)
2125 22. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall III og forslag nr.1 fra FrP og H Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
2126 22. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall III og forslag nr.1 fra FrP og H Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
2128 22. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
2122 22. mar 2012 Forslag nr. 3 på vegne av FrP. Nei 25% (24/96) 75% (72/96) 43% (73/169)
2127 22. mar 2012 Romertall I, II, IV og V Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
2123 22. mar 2012 Forslag nr. 4 på vegne av FrP. Nei 32% (31/98) 68% (67/98) 42% (71/169)