Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52150

Sist oppdatert: 2012-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 43 L (2011-2012), Innst. 250 L (2011-2012), Lovvedtak 55 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i barnevernloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2238 10. mai 2012 lov om endringer i barnevernloven Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2239 10. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)