Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52148

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 120 S (2011-2012)

Beskrivelse: Suppleringsvalg av et varamedlem til Nordisk Råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1825 13. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)