Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52137

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 121 S (2011-2012)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1826 13. des 2011 romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)