Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52107

Sist oppdatert: 2012-03-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:5 (2011-2012), Innst. 183 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2137 26. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (120/120) 0% (0/120) 29% (49/169)