Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52106

Sist oppdatert: 2012-03-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:4 (2011-2012), Innst. 182 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2139 26. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (120/120) 0% (0/120) 29% (49/169)