Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 52084

Sist oppdatert: 2012-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 S (2011-2012), Innst. 184 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) nr. 1177/2009 og direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2106 20. mar 2012 innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)