Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52070

Sist oppdatert: 2011-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 90 S (2011-2012)

Beskrivelse: Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1765 8. des 2011 § 4 femte ledd under romertall I og romertall III. Ja 93% (87/94) 7% (7/94) 44% (75/169)
1766 8. des 2011 Øvrige paragrafer under romertall I, samt romertall II og IV (4). Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)