Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52069

Sist oppdatert: 2011-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 89 L (2011-2012), Lovvedtak 27 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om godtgjørelser for stortingsrepresentantene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1763 8. des 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
1764 8. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)