Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52039

Sist oppdatert: 2012-02-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:34 S (2011-2012), Innst. 193 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad, Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen og Ketil Solvik-Olsen om å frita det ikke-mineralske miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2058 1. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP, H, KrF og V Ja 53% (49/92) 47% (43/92) 46% (77/169)
2057 1. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra FrP, H, KrF og V Nei 47% (43/92) 53% (49/92) 46% (77/169)